THE DIAMONDS
ANN VAN DEN BROECK (MD)  *  SHANA PIETERS  * 
LAURENZ HOORELBEKE  *  SVEN TUMMELEER  *

De basis­bezetting bestaat uit twee heren en twee dames,
die de lead­zang zullen ver­zor­gen, geruggen­s­te­und door een vijfkop­pig ork­est.

Zij vor­men de frontlin­ie en zin­gen ieder zow­el solis­tisch als onder­s­te­unend als back­ing vocal.
De band staat onder lei­d­ing van Thomas Van Hauwaert op piano.
Drums : Ben De Vliegher — Gitaar : Jan Ceule­mans — Bas : Wern­er Willems — Key­board : Ste­fan Poti­au.
Het pro­gram­ma zal stan­daard 2x 60min. duren… maar kan natu­urlijk wor­den aangepast aan uw noden.

Reper­toire ?
U kri­jgt een uit­gekiende selec­tie van muziek­par­elt­jes of liev­er muziekdiamantjes.van groothe­den als :
Rob de Nijs, Rene Froger, Vaya Con Dios, Willeke Alber­ti, Sandie Shaw, France Gall,
Don­ny en Marie Osmond,
Michael Jack­son, The Ronettes….Dalida, Paul Anka, Neil Seda­ka,
Franky Aval­on, Dionne War­wick,
Jo Lee­mans, Diana Ross, Joe Dassin, Petu­la Clark.…