Deze site is nog “in aan­bouw”… maar we kun­nen toch al een stuk­je van de sluier oplicht­en…

Dia­monds Are For­ev­er” is de overkoe­pe­lende titel voor een reeks van ver­schil­lende programma’s, die wij u kun­nen aan­bieden :  

THE GREAT PRETENDERS
THE DIAMONDS
MUSIQUETTE speelt “A la Rieu”